Ključni koraci u projektu energetske obnove


* Provedba energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata postojećeg stanja zgrade
Provodi ga tim od 3 ovlaštene osobe arhitektonske/građevinske, strojarske i elektrotehničke struke s ciljem ustanovljavanja stanja i potencijala za povećanje energetske učinkovitosti. Rezultira detaljnim izvještajem i energetskim certifikatom s prijedlogom cjelovitih mjera za integralnu energetsku obnovu zgrade.


* Prezentacija vlasnicima/suvlasnicima/korisnicima potencijala energetskih ušteda i potrebnog ulaganja
Po provedenoj energetskoj analizi zgrade, vlasnicima, suvlasnicima ili korisnicima prezentiraju se rezultati energetskog pregleda i potencijal energetskih, ekoloških i ekonomskih ušteda. Zajednički se razmatra potrebno ulaganje i mogućnost financiranja.


* Odluka o pokretanju projekta energetske obnove
Vlasnici zgrade temeljem prezentiranih rezultata donose odluku o pokretanju projekta energetske obnove zgrade.


* Osiguranje financiranja, prijava projekta za ostvarivanje poticaja
Razmatraju se mogućnosti financiranja i prijave projekta na ostvarivanje bespovratnih poticaja. Jedna od mogućnosti je i sufinaciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


* Ugovaranje projekta energetske obnove
Za realizaciju projekta potrebno je izraditi glavni projekt za energetsku obnovu, koji izrađuju ovlašteni projektanti u dijelu koji je obuhvaćen obnovom - vanjska ovojnica, sustavi grijanja i hlađenja, elektroinstalacije.


* Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu - glavni projekt
Ovlašteni projektanti izrađuju glavni projekt koji u pravilu uključuje snimak postojećeg stanja, nacrte novog stanja, detalje, troškovnik i proračun energetskog svojstva zgrade.


* Prikupljanje ponuda i odabir izvođača radova
Temeljem izrađene projektne dokumentacije prikupljaju se ponude i vrši odabir izvođača radova.


* Izvođenje radova uz stručni nadzor
U postupku izvođenja radova obavezno se ugovara stručni nadzor.


* Izdavanje novog energetskog certifikata i ostvarivanje poticaja
Po završetku radova, temeljem projektne dokumentacije, završnog izvještaja nadzornog inženjera i utvrđivanja kvalitete izvedenih radova, neovisni energetski certifikator izdaje novi energetski certifikat koji potvrđuje energetske uštede i temeljem kojeg se ostvaruju poticaji.


* Plan održavanja zgrade i edukacija vlasnika/suvlasnika/korisnika
Zadnji korak u provedbi projekta energetske obnove zgrade izrada je plana održavanja zgrade i upravljanja potrošnjom energije, te edukacija vlasnika, suvlasnika ili korisnika zgrade o mogućnostima dodatnog smanjenja potrošnje energije.


Prednosti energetske obnove


Brojne studije pokazale su da se energetskom obnovom i dovođenjem zgrade iz lošeg energetskog razreda D, E, F ili G u bolji energetski razred, C, B, A ili A+ podiže vrijednost nekretnine u prosjeku za 16%.


Provođenjem projekata energetske učinkovitosti, energetske obnove zgrada i gradnje novih gotovo nula energetskih zgrada, ostvaruje se aktivan doprinos smanjenju globalnog zatopljenja smanjenjem CO2 emisija iz sektora zgradarstva.