CIJENA usluge certificiranja

Maksimalne cijene usluge provođenja energetskog pregleda i izdavanja
energetskog certifikata određene su Odlukom Ministarstva graditeljstva
i prostornog uređenja  od 12.05.2010. godine. Kako je Ministarstvo u
međuvremenu povuklo Odluku o maksimalnim cijenama, te se ista smatra
nevažećom, Hrvatska udruga energetskih certifikatora je izradila novi
Cjenik koji sadrži preporučene cijene za obavljanje energetskih
pregleda i izradu energetskog certifikata novih i postojećih zgrada.
Sve navedene cijene u cjeniku ne sadrže PDV. Cijena uključuje provedbu
energetskog pregleda, sve potrebne proračune i analize te izradu
izvješća o provedenom energetskom pregledu i izradu energetskog
certifikata.    Cijena se određuje u ovisnosti o građevinskoj bruto
površini grijanog dijela zgrade, a za površine između graničnih
vrijednosti iskazanih u tablici cijena se određuje linearnom
interpolacijom.
Prihvatljivo odstupanje od cijena je ± 25%, ovisno o stupnju
složenosti građevine. Za sve zgrade veće od 400 m2, obavezno je
sudjelovanje tri ovlaštena energetska certifikatora
(arhitektonsko/građevinske struke, strojarske struke i elektrotehničke
struke). Ovaj cjenik ne uključuje energetske preglede industrijskih
postrojenja, javne rasvjete i ostalih građevina koje nisu zgrade.


CJENIK

Realna cijena je nešto niža i može se dogovoriti direktno sa ovlaštenim certifikatorom.