Sustav grijanja, hlađenja i ventilacije

Prilikom pregleda građevine, certifikator konstatira postojeće sisteme grijanja, hlađenja i ventilacije, odnosno klimatizacije.

SUSTAV GRIJANJA
Način grijanja prostora:
- centralno – kotlovnica
- centralno - toplana
- centralno – etažno grijanje
- lokalno grijanje prostora
- nešto drugo

Izvor energije za grijanje:
- lož ulje (ekstra lako loživo ulje)
- prirodni plin (UNP)
- drvo
- ugljen
- električna energija
- nešto drugo

Centralno grijanje na razini zgrade (kotlovnica, topl. podstanica ili nešto drugo):
- broj agregata
- ukupno instalirana snaga (kW)
- godina proizvodnje agregata
- periodi održavanja
- izvedba dimnjaka
- posebne značajke

Izvedba regulacije kod centralnog grijanja:
- ručna regulacija
- automatska regulacija
- centralna on/off regulacija
- automatska regulacija kotla (koja)
- ručna regulacija – stalna kontrola
- ručna regulacija – povremena kontrola

Razvod medija kod centralnog grijanja:
- vrsta medija (voda, zrak ili dr.)
- jednocijevni ili dvocjevni razvod
- stanje izolacije cjevovoda
- broj cirkulacionih krugova
- podjela po zonama ili po etažama
- regulacija

Etažno grijanje – uređaji:
- ukupan broj jedinica
- prosječna godina proizvodnje
- prosječna snaga (kW)
- korišteni energent
- dovod zraka (vanjski ili iz prostora)
- redovito održavanje (DA/NE)

Ogrjevna tijela (njihov broj, toplinska snaga (kW), termostatski ventil):
- radijatori
- konvektori
- podno ili zidno grijanje
- samostojeće grijalice
- prijenosne grijalice
- neka druga tijela


SUSTAV VENTILACIJE

Princip rada, instalirana el. snaga (kW), protok zraka (m3/h)
- prirodno prozračivanje
- lokalna ventilacija
- centralizirani sustav
- ventilacija s rekuperacijom
- na drugi način


SUSTAV HLAĐENJA I KLIMATIZACIJE

Broj jedinica, rashladna snaga (kW), samo grijanje/i hlađenje, COP
- split sustavi
- multi-split sustavi
- kompaktni prozorski uređaji
- centralizirani sustav
- puno kondicioniranje zraka
- nešto drugo

Fotografije

P1093693P7084209P9214435P9214436