Certifikati prema vrsti građevine

ENERGETSKI CERTIFIKAT NOVE ZGRADE
Energetski certifikat za nove zgrade izdaje se na osnovu podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinske zaštite, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.
Važno je napomenuti da energetski certifikat za nove zgrade uključuje proračune energetskih potreba zgrade, potrebe specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za odgovarajuće klimatske podatke za cijelu godinu, određivanja energetskog razreda i izradu energetskog certifikata za novu zgradu.


ENERGETSKI CERTIFIKAT POSTOJEĆE ZGRADE
Energetski certifikat za postojeće zgrade sastoji se od obaveznog energetskog pregleda zgrade kojeg obavlja ovlaštena osoba, izračuna energetskih potreba za tu zgradu, izračuna godišnje toplinske energije koja je potrebna za hlađenje i grijanje uz odgovarajuće klimatske podatke. Na kraju samog postupka ovlaštena osoba iz svih podataka i analiza određuje energetski razred zgrade i izrađuje energetski certifikat.

 

A. STAMBENE ZGRADE:


1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
2. sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.:domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.


B.1. NESTAMBENE ZGRADE:


1. uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
2. školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
3. bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
4. hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
5. sportske građevine,
6. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
7. druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),


B.2. OSTALE NESTAMBENE ZGRADE

u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.


Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

 

Fotografije

A razred