Arhitektonski snimak zgrade

 

Svaki energetski pregled se zasniva na snimci postojećeg stanja, između ostalog i građevinskih i arhitektonskih elemenata zgrade uz:

- opis općeg stanja zgrade i vanjske ovojnice zgrade

- toplinski gubitak kroz vanjsku ovojnicu zgrade

- proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje zgrade

Kao dokaznicu mjera, certifikator prilaže arhitektonski snimak pregledane građevine, na kojem se vide tlocrtne površine, presjeci, i pogledi na pročelja.

Ključne su veličine:

- neto korisna površina
- bruto grijana površina
- bruto volumen grijanog dijela zgrade
- površine zidova na vanjskoj ovojnici zgrade
- površine otvora na pojedinim zidovima
- površine podova na tlu
- površine stropova prema krovu

Fotografije

Tlocrt podrumaTlocrt prizemljaTlocrt kataTlocrt galerijeA-AB-BC-CSI pročeljeSZ pročeljeJZ pročelje