Energetski pregledi zgrada

U skaldu sa Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina (u daljnjem tekstu: Metodologija) koja je na snazi od 18.06.2014. god. utvrđuje se provedba energetskih pregleda koja je propisana Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)


Energetski pregled zgrade je ključan i nezaobilazan korak u analizi učinkovitosti potrošnje energije i vode, kontroli potrošnje i smanjenja troškova i potrošnje energije, energenata i vode u zgradama. Sastavni je dio energetskog pregleda identificiranje preporuka za promjene načina rada postrojenja ili promjene ponašanja korisnika te preporuke za primjenu zahvata i realizaciju mjera kojima se poboljšava energetska učinkovitost zgrade bez ugrožavanja ili uz poboljšanje radnih uvjeta, ugodnosti boravka, proizvodnog procesa ili kvalitete usluge u zgradi.
Energetski pregled zgrade podrazumijeva analizu tehničkih i energetskih svojstava zgrade i analizu svih tehničkih sustava u zgradi koji troše energiju i vodu s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i/ili neučinkovitosti potrošnje energije i vode te donošenja zaključaka i preporuka za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Cilj energetskog pregleda zgrade je prikupljanjem i obradom podataka o zgradi i svim tehničkim sustavima u zgradi, utvrđivanje energetskih svojstava obzirom na:
- građevinske karakteristike u smislu toplinske zaštite i potrošnje energije,
- energetska svojstva sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju,
- energetska svojstva sustava za pripremu potrošne tople vode,
- energetska svojstva sustava potrošnje električne energije,
- energetska svojstva sustava potrošnje pitke i sanitarne vode,
- energetska svojstva pojedinih grupa trošila i ostalih tehničkih sustava u zgradi,
- način korištenja zgrade i u njoj ugrađenih energetskih sustava i sustava potrošnje vode.
Na osnovi analize prikupljenih podataka, odabiru se konkretne energetski, tehnički ekološki
i ekonomski optimalne mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade te mjere nužne za zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta.

Svrha energetskog pregleda je:
- analiza stanja i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i poboljšanja energetske učinkovitosti u skladu s realnim uvjetima eksploatacije i uporabe zgrade,
- prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradama za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade u propisanim referentnim klimatskim podacima prema Algoritmu.

Provedbeni koraci energetskog pregleda zgrade su:
- priprema energetskog pregleda,
- pregled postojećeg stanja,
- određivanje energetskih funkcionalnih cjelina,
- provođenje redovitih kontrolnih mjerenja u sustavima grijanja,hlađenja i/ili klimatizacije,
- provođenje ostalih mjerenja tehničkih parametara prema potrebama Naručitelja
- analiza tehničkih i energetskih svojstava građevine i analiza tehničkih sustava u građevini,
- analiza potrošnje i troškova svih oblika energije i vode – energetska i troškovna bilanca,
- analiza i prijedlog mjera poboljšanja energetske učinkovitosti građevine,
- energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera,
- priprema izvješća o energetskom pregledu do razine projektnog zadatka za provedbu identificiranih mjera poboljšanja energetskih učinkovitosti.

Dužnosti investitora

Za investitore je važno znati da nakon što ugovore izradu energetskog certifikata s ovlaštenom osobom, trebaju pripremiti potrebne podatke i informacije o vlastitoj zgradi, odnosno građevini. Što bi u prijevodu značilo da trebaju na uvid dati tehničku dokumentaciju, te za zadnje tri godine troškove energenata, energije i vode. Također je potrebno da investitor bude prisutan tijekom energetskog pregleda građevine kako bi ovlaštena osoba mogla imati sve potrebne informacije.