Energetsko certificiranje

Trgovačko društvo DD ING j.d.o.o. je ovlaštenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ovlašteno za energetske preglede i izdavanje energetskih certifikata za:
- zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom
- zgrade sa složenim tehničkim sustavom – u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
- zgrade sa složenim tehničkim sustavom
- ostale građevine – u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
- redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Dušan Džodan – direktor društva DD ING jdoo je ovlašten od ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetske preglede i izdavanje energetskih certifikata za:
- zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom
- zgrade sa složenim tehničkim sustavom – u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
- ostale građevine – u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
- redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Fotografije

DD ING RJEŠENJEDžodan RJEŠENJE